اخبار

وبینار تخصصی درآمدی آسیب شناسانه: دولت‌های جمهوری اسلامی؛ فرهنگ، سیاست و اجتماع

انجمن علمی جامعــــه شناسی سیاســـی ایران با همکـــاری انجمن علمی روابط بین‌الملل دانشگــاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند درآمدی آسیب شناسانه، دولت‌های جمهوری اسلامی؛ فرهنگ، سیاست و اجتماع سخنرانان: دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی، دکتر محمد محمودی کیا نماینده انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و نماینده انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

ادامه مطلب