کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

مدرسه روش تحقیق

۰۸ مهر ۱۴۰۰ | ۱۷:۰۷ کد : ۱۴ کارگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۳۴
مدرسه روش تحقیق

مدرسه روش تحقیق انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

سرفصل های این دوره: 
✔️آشنایی با روش های کمی و کیفی در پژوهش
✔️یادگیری روش استفاده از نرم افزار کاربردی MAXQDA در تحلیل کیفی
✔️یادگیری کدگذاری با نرم افزار MAXQDA 

مدرس:  دکتر عزیز شمسی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تعداد جلسات: ۵ جلسه ۲ ساعته

شروع دوره: پنج شنبه ۱۴ اسفند

هزینه: ۱۲۰ هزار تومان

این دوره به صورت مجازی و در گروه تلگرام  برگزار می شود.
آموزش با استفاده از فایل های ویدئویی و صوتی به همراه گروه پرسش و پاسخ است.

با ارائه مدرک معتبر از انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران 

برای نام نویسی، نام و نام خانوادگی و فیش واریزی خود (به شماره حساب موجود در پوستر) را به آی دی تلگرام زیر ارسال فرمایید.
@spsiran

@spsiran_ir

کلید واژه ها: مدرسه روش تحقیق روش تحقیق روش پژوهش مکس کیودا مکس کیودی ای MAXQDA


( ۱ )

نظر شما :