هیات مدیره

دکتر محمد باقر خرمشاد

سمت: رئیس انجمن

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد باقر خرمشاد


دکتر محمد باقر خرمشاد دارای دکتری علوم سیاسی از دانشگاه لومیر لیون فرانسه و در حال حاضر استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند.


حوزه‌های پژوهش:

•    جنبش‌های سیاسی اسلامی
•    نظریات مختلف در جامعه شناسی سیاسی
•    مسائل توسعه سیاسی ایران

فعالیت‌های اجرایی:
•    معاون سیاسی وزیر کشور
•    دبیر شورای راهبردی روابط خارجی
•     معاون آموزشی و پژوهش وزارت امور خارجه  
•    معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
•     ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

برخی از کتاب‌های تالیفی:
•    خرمشاد محمدباقر، الدیمقراطیة الدینیه، تالیف، مرکز سازماندهی
•    Khorramshad Mohammad Baqer, Religious democracy, compilation, 
•    خرمشاد محمدباقر، مردم سالاری دینی، تالیف، دفتر نشر معارف، 
•    خرمشاد محمدباقر، بازتاب های انقلاب اسلامی ایران، تالیف، سمت، 
•    خرمشاد محمدباقر، جایگاه تمدنی ایران امروز در جهان اسلام، تالیف، انتشارات سرو اندیشه. 
 

دکتر اکبر اشرفی

سمت: عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر اکبر اشرفی


دکتر اکبر اشرفی استادیار عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر حدیث اقبال

سمت: بازرس

مدرک تحصیلی: دکتری

دکتر حدیث اقبال


دکتر حدیث اقبال، بازرس انجمن است.

حسین انصاری فرد

سمت: دبیر اجرایی انجمن

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

حسین انصاری فرد


حسین انصاری فرد کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است و هم اکنون به عنوان دبیراجرایی انجمن فعالیت می کند.
حوزه‌های پژوهشی:
    •    جنبش های اسلامی معاصر 
    •    جامعه شناسی توسعه


کتاب‌های تالیفی:
انصاری فرد، حسین و حسنی تبار، محمد، رژیم پهلوی و دولت های انگلیس و آمریکا، انتشارت سرو اندیشه، تهران 1400
فعالیت های شغلی:
کارشناس ارشد معاونت پژوهشی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها

دکتر رشید جعفرپور

سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

رتبه علمی: معاون مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

دکتر رشید جعفرپور


دکتر رشید جعفرپور دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق است. 

دکتر فرزاد جهان بین

سمت: عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی: دکتری مطالعات انقلاب اسلامی

رتبه علمی: استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شاهد

دکتر فرزاد جهان بین


دکتر فرزاد جهان بین استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شاهد و عضو هیات مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و عضو فعال انجمن انقلاب اسلامی ایران هستند. از ایشان مقالاتی همچون سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام، بررسی و مقایسه مولفه های تمدنی میان ایران و آمریکا و موارد دیگری به چاپ رسیده است. و نویسنده کتاب های چون درس گفتار تمدن نوین اسلامی و غیره هستند. 
 

دکتر غلامرضا خواجه سروی

سمت: نائب رئیس انجمن

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر غلامرضا خواجه سروی


دکتر غلامرضا خواجه سروی دارای دکتری علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق(ع) و هم اکنون استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند.


حوزه‌های پژوهش:
•    تحولات سیاسی اجتماعی ایران
•    جامعه شناسی سیاسی توسعه
•    اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 


فعالیت‌های اجرایی:
•    مدیرعامل موسسه کتابخانه و باغ موزه ملی ملک
•    معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران
•    معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
•    رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه علامه طباطبائی
•    رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی 
•    رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 


برخی از کتاب‌های تالیفی:

•      خواجه سروی غلامرضا، شارعی محمد محسن، تاریخ تحولات سیاسی مجلس شورای اسلامی(1358-1394)، سرو اندیشه،
•     خواجه سروی غلامرضا، سی گفتار پیرامون امام خمینی ، انقلاب و جمهوری اسلامی، دانشگاه امام صادق
•    خواجه سروی غلامرضا، فصل پنجم (تجربه رقابت سیاسی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران) از کتاب منافع ملی جمهوری اسلامی ایران(شش فصل)، دانشگاه امام صادق
 

دکتر جلیل دارا

سمت: عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- مطالعات ایران

رتبه علمی: استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جلیل دارا


حوزه های مطالعاتی:
 اقتصاد سیاسی ایران و خاور میانه
 جامعه شناسی توسعه
 مطالعات انقالب اسالمی در جهان اسالم


اهم سوابق اجرایی:
• مدیر کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )1388-92)
• معاون دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)88 -1387)
• مدیر گروه علوم سیاسی- دانشگاه تربیت مدرس)1390-1392)
• معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشو)1397 -1399)
• مشاور اجرایی موزه ملی ملک) 1398 تاکنون(
• رئیس بسیج اساتید دانشگاه های تهران)1398 تاکنون(
• بازرس هیات مدیره مجمع اساتید مسلمان)1398 تاکنون(
• دبیر اجرایی فعالیت های بنیاد بین المللی غدیر در وزارت علوم و دانشگاه های سراسر کشور)1390-1392)
• عضو شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی اساتید کشور )1388-1392)
• دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی )1388-1392)
• دبیر ستاد اقامه نماز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های دولتی سراسر کشور) 1392-1390)
• دبیر شورای سیاست گذاری هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی)1390و 1392)
• دبیر شورای هماهنگی برگزاری ستاد پاسداشت شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)1391-1392 )
• رئیس شورای سیاستگذاری چهار دوره جشنواره ملی حرکت )3-4-5-6 )
2
• مسئول اردوی راهیان نور اساتید کشور )در دو دوره سال 97 و 97)
• رئیس شورای راهبردی جشنواره های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)1388-92 )
• نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ستاد راهیان نور کشور)1388-1392 )
• نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر)1388-1392 )
• نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ستاد غدیر)1390 -1392)
• رییس کمیته اساتید قرارگاه جنگ نرم ستاد نیروهای مسلح )1395-1396)
• مسئول فرهنگی ستادصیانت ازحریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)1390-1392)
• مسول کارگروه جنگ نرم سازمان بسیج اساتید)1395-1396 )
• دبیرکارگروه دانشگاه و حوزه های علمیه، کمیته فرهنگی و آمو زشی جنگ نرم، ستاد کل نیروهای مسلح)1396-1397 )
اهم فعالیتهای آموزشی)تدریس در مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری(
• انقالب اسالمی ایران - دکتری-تربیت مدرس
• جامعه شناسی توسعه - دکتری-تربیت مدرس
• سمینار مسائل کشورهای جهان سوم- ارشد- تربیت مدرس
• سیر تحوالت حکومت در خاور میانه - ارشد- تربیت مدرس
• ایدیولوژی های سیاسی در روابط بین الملل- ارشد- تربیت مدرس
• سمینار جنبش های اسالمی در قرن بیستم و تاثیر انقالب اسالمی ایران بر آنها – ارشد- تربیت مدرس
• ایران و نهضت های رهایی بخش از جنگ جهانی دوم به بعد - ارشد- تربیت مدرس
• سمینار تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران از 1224 تا 1357 – ارشد- تربیت مدرس
• روابط متقابل دولت های خاور میانه با توجه به قدرت های بزرگ- ارشد- تربیت مدرس
• جامعه شناسی سیاسی- ارشد- تربیت مدرس
• جنبش غیر متعهدها- ارشد- تربیت مدرس
• جامعه شناسی سیاسی معاصر ایران- ارشد- تربیت مدرس
• انقالب اسالمی ایران - کارشناسی - دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
• انقالب اسالمی ایران - کارشناسی - دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی- دانشکده مدیریت
• تاریخ تحلیلی اسالم - کارشناسی - دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی- دانشکده فنی و مهندسی
• تحلیل و بررسی جریان های سیاسی ایران- دانشگاه شهید چمران اهواز
• انقالب اسالمی ایران - کارشناسی - دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده توان بخشی
• جامعه شناسی سیاسی ایران- مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور
• تحلیل مسائل سیاسی روز- مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور
• تحلیل و بررسی جریان های سیاسی)دوره جمهوری اسالمی( - مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور
• تاریخ جهان- مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور


مقاالت پژوهشی:
• نسبت عدالت و کارآمدی نظام سیاسی در اندیشه امام خمینی )ره(، جلیل دارا؛ محمدلعل علیزاده، فصلنامه علمی- پژوهشی
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، سال دهم، شماره دوم؛ پاییز و زمستان 1399
• قانون احزاب ایران و نسبت آن با کار آمدی حزبی در جمهوری اسالم ی ایران، جلیل دارا؛ حسین علی مختاری، دوره یازدهم،
شماره دوم؛ تابستان 1399
• مقایسه خرده گفتمان های اسالمگرا در ایران) 1357-1332)؛ از سیاست گریزی تا سیاست ورزی، جلیل دارا؛ مجید
پیروز، دو فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره هشتم، شماره دو؛ پاییز و زمستان 1399
• گفتمان سلطنت و نسبت آن با گفتمان های رقیب در ایران )1357 -1332 ،)جلیل دارا؛ محمد پیروز، فصلنامه جامعه
شناسی سیاسی ایران، سال دوم، شماره چهارم؛ زمستان 1398
• تبیین عینی مفهوم استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(؛ در بررسی رابطه ایران و آمریکا، جلیل دارا، محمود
بابا یی، فصلنامه علمی -پژوهشی نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، سال نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1398
• بازشناسی نقش مولفه های فرهنگی حکومت اسالمی در شکل گیری تمدن نوین اسالمی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای ،
جلیل دارا؛ سعید قربانی تازه کندی، فصلنامه علمی - پژوهشی)پژوهشنامه انقالب اسالمی(، سال نهم، شماره سی یک؛ تابستان
1398
• مقایسه شهروندی سیاسی در نظام های دموکراسی غربی و مردم ساالر دینی، جلیل دارا؛ محسن خاکی، فصلنامه
علمی)مقاله علمی- پژوهشی( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دهم، شماره دوم؛ تابستان 1398
• تحلیل حضور آمریکا در آسیا از منظر حقوق همبستگی بررسی حمالت هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان، جلیل
دارا؛ محمد داوند، فصلنامه علمی )علمی- پژوهشی( پژوهشهای سیاسی جهان اسالم، سال نهم شماره سوم؛ پاییز 1398
• ویژگی شرق شناسانه نگاه لرد کرزن به ایران، جلیل دارا؛ محمد بابامیر ساطحی، فصلنامه مطالعات ملی، سال نوزدهم، شماره
چهارم؛ شهریور 1397
• جایگاه شبکه مسلمانان میانه رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسالمی ایران ، جلیل دارا؛ محسن
خاکی، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال هشتم، شماره هجدهم؛ بهار و تابستان 1397
• تحلیل اقدامات ژئوپلیتیکی داعش بر اساس مدل مفهومی والرشتاین – تیلور، جلیل دارا؛ محسن خاکی، فصلنامه بین
المللی ژئوپلیتیک، سال چهاردهم، شماره سوم؛ پاییز1397
• نقش شبکه مدارس اسالمی در شکل گیری انقالب اسالمی از منظر سرمایه اجتماعی. جلیل دارا؛ فصلنامه علمی - پژوهشی
پژوهشنامه انقالب اسالمی، سال هشتم، شماره بیست هشتم؛ پاییز 1397
• تاملی نظری در باب گونه شناسی بنیادگرایی یهودی؛ غیرسیاسی ضد صهیونیسم تا سیاسی صهیونیسم گرا، جلیل
دارا؛ مهدی حسینی فائق، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره بیست هفتم؛ پا ییز 1397
• الگوی مطلوب حکمرانی از دیدگاه امام خمینی و سید قطب، بررسی تفاوت ها و شباهت ها، جلیل دارا؛ محمد لعل
علیزاده؛ دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی؛ سال ششم، شماره دوازدهم؛پاییز و زمستان 1397
• سویه های شرق شناسانه نگاه لرد کرزن به ایران، جلیل دارا؛ محمد بابامیر، فصلنامه مطالعات ملی، سال نوزدهم، شماره
چهارم؛ پاییز 1397
• تحلیلی بر روش شناسی نظام های اقتصادی - سیاسی با تاکید بر ایران، جلیل دارا؛ معزالدین باباخانی، فصلنامه جامعه
شناسی سیاسی ایران، سال اول، شماره سوم؛ پاییز 1397
• کارآمدی و تداوم مردم ساالری دینی از منظر سرمایه اجتماعی، جلیل دارا؛ محسن خاکی، فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی
دوره چهاردهم، شماره پنجاه یک؛ زمستان 1396
4
• شیعه هراسی و ایران هراسی راهبرد آمریکا برای حفظ رژیم صهیونیستی، جلیل دارا؛ محمود بابایی فصلنامه علمی –
پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی، سال سیزدهم، شماره چهل چهار؛ بهار 1395
• بازخوانی جنبش انصاراهلل در بستر انقالب اسالمی ایران، جلیل دارا؛ محمود بابایی، فصلنامه پژوهش های انقالب اسالمی،
سال چهارم، شماره پانزدهم؛ زمستان 1394
• مقایسه انقالب اسالمی ایران و انقالب 2011 مصر در پرتو بررسی دو جریان روحانیت ایران و اخوان المسلمین مصر -
جلیل دارا،؛ مصطفی کرمی، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره چهاردهم؛ پاییز 1394
• تحوالت اخیر جهان اسالم؛ بیداری اسالمی یا بهار عربی؛ بررسی مفهومی، جلیل دارا؛ محمود بابایی، فصلنامه علمی_
پژوهش های انقالب اسالمی، سال سوم، شماره دهم؛ پاییز 1393
• ایران هراسی، ابزار هژمونیطلبی آمریکا در خاورمیانه- جلیل دارا،ولی اهلل حامی کلوانق- فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت
انقالب اسالمی، سال هفتم، شماره 24 ،پاییز 1392
• نقش اخوان المسلمین در انقالب 2011 مصر در پرتو رابطه ساختار_کارگزار، جلیل دارا؛ مصطفی کرمی - فصلنامه مطالعات
سیاسی جهان اسالم، سال سوم، شماره سوم؛ پاییز 1392
• انقالب اسالمی و جنگ نرم؛بررسی نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم، جلیل دارا؛ محمدرضا الفی -
فصلنامه پژوهش های انقالب اسالمی- سال دوم - شماره پنجم؛ تابستان 1392
• آزاد اندیشی در گفتمان انقالب اسالمی، جلیل دارا؛ مصطفی کرمی، فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی،سال دوم،شماره ششم؛
بهار 1392
• نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم، جلیل دارا؛ محمدرضا الفی، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های
انقالب اسالمی، سال دوم، شماره پنجم؛ تابستان 1392
• بررسی وضعیت حجاب در مدارس اسالمی از منظر سرمایه، ابوالفضل شکوری؛ جلیل دارا، فصلنامه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی- فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، شماره سوم؛ پاییز 1390
• نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت جریان اسالم گرا) 1357-1320 ،)جلیل دارا؛ فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی فصلنامه
مطالعات انقالب اسالمی، سال هفتم، شماره بیست یک؛ تابستان 1389
• The Regional Context of Human Rights in the Middle’ Jalil dara’ Ebrahim moslemi Arimi’
journal of World Sociopolitical Studies spring 2018

دکتر جلال درخشه

سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

دکتر جلال درخشه


دکتر جلال درخشه دارای دکتری علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق(ع) هم اکنون نیز عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی این دانشگاه هستند.

حوزه‌های پژوهشی:
•    اندیشه سیاسی در اسلام
•    حکمرانی در اسلام

فعالیت های اجرایی:
•    رییس مرکز مطالعات آموزشی و راهبردی وزارت کشور
کتابهای تالیفی
•    پیشرفت سیاسی و سیاست اخلاقی، انتشارات مرکز اسلامی ایرانی پیشرفت
•    انقلاب اسلامی ایران، انتشارات دانشگاه امام صادق

دکتر لیلا رحمتی پور

سمت: بازرس

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل

دکتر لیلا رحمتی پور


لیلا رحمتی پور، بازرس انجمن است.

دکتر محمد رحیم عیوضی

سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استاد تمام گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

دکتر محمد رحیم عیوضی


دکتر محمد رحیم عیوضی دارای دکتری علوم سیاسی و هم اکنون استاد تمام گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد هستند.

حوزه های پژوهشی:
•    آینده پژوهی
•    انقلاب اسلامی ایران


برخی از کتاب های تالیفی:

•    درآمد تحلیلی بر انقلاب اسلامی، نشر معارف، 1396
•    آسیب شناسی انقلاب اسلامی ایران، انتشارات پژوهشگاه و فرهنگ اسلامی،1397
•    چالش‌های سیاسی پیشرو انقلاب اسلامی، انتشارات پژوهشگاه و فرهنگ اسلامی، 1388

مریم نوری

سمت: دبیر روابط عمومی و امور بین‌الملل

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای دانشکده اکو، دانشگاه علامه طباطبایی

رتبه علمی: دستیار استاد

مریم نوری


مریم نوری