کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه های علمی معنا، مبنا و راهبرد بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

۱۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۴ کد : ۹۴ سخنرانی ها
تعداد بازدید:۷۵۰
کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه های علمی  معنا، مبنا و راهبرد بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه های علمی

معنا، مبنا و راهبرد بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

زمان: 
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲

@spsiran_ir


نظر شما :