جریان شناسی مسلمانان چین‌

۱۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۲ کد : ۷۲ سخنرانی ها
تعداد بازدید:۷۵۱
جریان شناسی مسلمانان چین‌

با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود:

 نشست مجازی مسلمانان چین

جریان شناسی مسلمانان چین‌
 
با حضور جناب آقای علی محمد سابقی؛ 
رایزن فرهنگی اسبق جمهوری اسلامی ایران در چین و رئیس کمیته فرهنگی انجمن دوستی ایران و چین

 بررسی ابعاد و ریشه های جریان افراطی مسلمانان چین

با حضور جناب آقای بهرام زاهدی؛
 دانش آموخته دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور

 چهارشنبه 1400/3/19
 ساعت 18

لینک ورود به جلسه:
https://www.skyroom.online/ch/basij_ut/islamut

 @spsiran_ir


( ۱ )

نظر شما :