سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی

۱۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۲ کد : ۶۸ سخنرانی ها
تعداد بازدید:۵۳۱
سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می کند:

نشست مجازی با موضوع
سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی

با حضور:

دکتر عیوضی
 عضو انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران


دکتر اخضریان کاشانی
 عضو هیئت علمی گروه تخصصی اندیشه سیاسی اسلام دانشگاه تهران و نماینده انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران

زمان:
چهارشنبه ۱۹خراد ماه
 ساعت ۱۸:۳۰

از طریق لینک زیر به عنوان میهمان وارد شوید
Ocvc.uk.ac.ir/anjoman

و از طریق صفحه اینستاگرام
Political_science5254

@spsiran_ir


نظر شما :