فرصت های درون و بیرون اجتماعی انقلاب اسلامی

۱۷ آبان ۱۴۰۰ | ۲۱:۱۳ کد : ۵۸ سخنرانی ها
تعداد بازدید:۵۰۹

با مشارکت انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود:
 
فرصت های درون و بیرون اجتماعی انقلاب اسلامی
 
سخنرانان:
 
دکتر محمد باقر خرمشاد 
رئیس انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران
 
دکتر محمد رحیم عیوضی 
عضو هیات مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران
 
دبیر علمی: 
دکتر حسین احمدی سفیدان
 
زمان: 
چهارشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۰ 
ساعت: ۱۴ الی ۱۶
 
لینک حضور: 
http://Vc2.tabrizu.ac.ir/ftis
 

 از طریق منو Guest با نوشتن نام و نام خانوادگی


نظر شما :