دی دی آر، روش نوین در ایجاد امنیت در جوامع پسابحران و پسامنازعه

۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۲۰:۳۹ کد : ۱۵۹ سخنرانی ها آخرین رویدادها
تعداد بازدید:۱۶۲۹
دی دی آر، روش نوین در ایجاد امنیت در جوامع پسابحران و پسامنازعه

با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود:

کرسی ترویجی  عرضه و نقد دیدگاه علمی

دی دی آر، روش نوین در ایجاد امنیت در جوامع پسابحران و پسامنازعه 

صاحب کرسی:
دکتر عباس چگینی

ناقد:
دکتر قاسم حسنی

مدیر جلسه:
دکتر مجید صحراگرد

زمان:
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
ساعت ۱۰ صبح

مکان:
سالن جلسات دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی


 


( ۳ )

نظر شما :