جامعه شناسی سیاسی افغانستان

۱۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۸:۰۱ کد : ۱۱۷ سخنرانی ها آخرین رویدادها
تعداد بازدید:۱۷۲۷
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود:

سلسله جلسات جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

جامعه شناسی سیاسی افغانستان

سخنران:
دکتر بهرام زاهدی
 
سه شنبه چهاردهم دی ماه 1400
 ساعت 12-10

 
سالن شهید اسدالهی، طبقه دوم

لینک برنامه:

https://www.skyroom.online/ch/cspanel/enqelaab

@spsiran_ir

کلید واژه ها: جامعه جامعه سیاسی سیاسی


( ۱ )

نظر شما :